Wszelkie prawa zastrzeżone przez TwojePredyspozycje.pl

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis na tej domenie stanowią właśność TwojePredyspozycje.pl lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z TwojePredyspozycje.pl.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez TwojePredyspozycje.pl w World Wide Web mogą zawierać notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.