Test predyspozycji zawodowych

Do jakiej pracy nadajesz się najbardziej?

Dla każdego ważne jest, aby lubił wykonywaną pracę. Fakt ten zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Test predyspozycji zawodowych, który masz przed sobą, może pomóc Ci odnaleźć właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego! Bowiem na podstawie Twoich cech charakteru i zainteresowań można dość stanowczo stwierdzić, jakiego rodzaju praca będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza.

W jaki sposób określane są Twoje predyspozycje zawodowe? Więcej informacji znajdziesz w artykule: Koncepcja rozwoju kariery zawodowej Donalda E. Supera.

Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każde stwierdzenie przeanalizuj tak, jak Ty je odbierasz. Wybierz te, z którymi się zgadzasz i zatwierdź formularz.